+31(0) 61930 86 96 info@luagalega.nl

Anti Spam Beleid

luagalega.nl verstuurt gratis informatieve tips en/of informatie via e-mail nadat een inschrijver zich “double optin” heeft bevestigd. Daarnaast kan luagalega.nl  eigen ontwikkelde tools en producten aanbieden via e-mail en via de site luagalega.nl.

luagalega.nl heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo probeer ik te allen tijde spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven)

luagalega.nl zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor mijn nieuwsbrief of andere gratis producten dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.

Klanten

Klanten van luagalega.nl worden automatisch op de verzendlijst gezet. Uiteraard hebben klanten ook altijd de mogelijk om zich af te melden van de verzendlijst door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail. Hierdoor staat mogelijk wel een probleem omdat ik je dan niet meer op de hoogte kan stellen van belangrijke zaken met betrekking tot mijn diensten.

Pin It on Pinterest