+31(0) 61930 86 96 info@luagalega.nl

Algemene voorwaarden Lua Galega

Bij het aangaan van een sessie en/of  traject bij Lua Galega ga je akkoord met mijn algemene voorwaarden.

Ik verbind mij ertoe alle kennis en ervaring te gebruiken die ik tot mijn beschikking heb, om je zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om je in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van jou. Of je in hypnose gaat of niet hangt van jezelf af wanneer je mijn instructies precies opvolgt, ga je gegarandeerd in hypnose.

Alles wat in het contact tussen Lua Galega en de cliënt, besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

Prijzen en betaling

De prijzen zijn (indien hiertoe wordt beslist door beide partijen) voor het gehele traject en niet per sessie of per uur. Het traject wordt persoonlijk afgestemd om het beoogde doel te bereiken. Voor het gehele traject wordt een vast tarief en het aantal sessies afgesproken. Bij het aangaan van het traject ga je akkoord met het afgesproken tarief.

De factuur voor het traject wordt via de mail verstuurd en dient voldaan te zijn voor aanvang van de eerste sessie.

Het is zeer gewenst om het gehele traject af te maken. Indien het doel van het traject, volgens de cliënt en niet door Lua Galega, na 1 sessie is bereikt, en de cliënt geen verdere sessies wenst in te plannen, dient nog steeds het afgesproken bedrag van het gehele traject betaald te worden.

Een traject wordt nog niet vergoed door de ziektekostenverzekering, maar vanwege het blijvende effect op de geestelijke én lichamelijke gezondheid is een traject bij Lua Galega de investering meer dan waard.

Afmelden

Het afmelden van een consult dient, door de cliënt, schriftelijk (via de mail) en uiterlijk 48 uur van tevoren te geschieden. Indien binnen de gestelde 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.

Lua Galega behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend. 

Opname

Voor de veiligheid voor zowel de cliënt als Lua Galega worden de sessies opgenomen. Deze opnames worden uitsluitend gebruikt voor de veiligheid en blijven vertrouwelijk.

Verantwoordelijkheid cliënt

Lua Galega geeft geen medisch advies en vervangt geen medische behandeling.

De cliënt dient zelf contact op te nemen met zijn arts, psychiater, specialist of andere hulpverlener over het aangaan van een traject.

In het geval van ernstige psychische aandoening is het volgen van een traject ten strengste af te raden. Indien de cliënt kiest voor een traject is hij volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van de therapie.

Pin It on Pinterest